PROJE

İŞ PAKETİ 1 – PROJE YÖNETİMİ

Bu İŞ PAKETİ’nin amacı projedeki ilerlemenin yönetilmesi, proje stratejilerinin belirlenmesi, her aşamada projenin gözden geçirilmesi ve zaman planına uyulmasının control altında tutulmasıdır. 

Bu doğrultuda izlenecek yöntemler ise her bir ortağın gerçekleştireceği görevlerin başlangıçta açıkça belirlenmesi ve koordine edilmesidir. Projenin yönetimi, koordinasyonu ve finansman yönetimi, projeye özel tahsis edilecek bir sanal ortamda gerçekleştirilecek , buna ilave olarak ortakların birbirleriyle koordinasyonu periyodik olarak yapılacak 5 adet ortaklar toplantısı ve her iki ayda bir yapılacak  çevrimiçi konferanslarla sağlanacaktır.

İŞ PAKETİ 2 – ARAŞTIRMA VE ANALİZLER

Bu İŞ PAKETİ’nin amacı proje kapsamında planlanacak eğitimlerin ve eğitim meteryallerinin biçimlendirilmesi ve tasarlanması amacıyla hedef sektörde ülkeler arasında belirgin düzey farklılıklarının ortaya konulması, KOBİ’lerin ihracat alanındaki eğitim ihtiyaçlarının çıkartılması, mevcut eğitim ve eğitim meteryallerinin yetersizliklerinin belirlenmesidir.

Bu İŞ PAKETİ’nin başlangıcında Türk ortak daha önceki tecrübelerini ve bulguları projenin diğer ortaklarıyla paylaşacak ve böyle bir araştırmanın yapılabilmesi için gerekli unsurları ve metodolojiyi gösteren bir rehber hazırlayacaktır. Rehber doğrultusunda ortak ülkelerde saha araştırmaları yapılacaktır. Saha araştırmalarının tamamlanması üzerine ülke raporları hazırlanacaktır.

İŞ PAKETİ 3 – E-ÖĞRENME PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ

Bu İŞ PAKETİ’nin amacı saha araştırmalarından ve ülke raporlarından elde edilen sonuçlara göre  Makro tarafından projeye sunulan eğitim materyallerinin güncellenmesi , zenginleştirilmesi ve yazılımın gerçekleştirilerek e-öğrenme platformuna aktarılmasıdır. İleriki aşamada akıllı telefonlar ve tabletlerden de erişiminin sağlanması amacıyla uygulama geliştirilecektir.

İŞ PAKETİ 4 – EĞİTİM İÇERİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ (MODÜLLER)

Bu İŞ PAKETİ’nin amacı Text-e prjesinden transfer edilen ve sırasıyla; E-ticaret, Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri, Müzakereler ve Sözleşmeler ile İhracat Pazar Araştırmasından oluşan eğitim meteryallerinin ülke özelliklerine ve hedef grup ihtiyaçlarına göre güncelleştirilmesi ve zenginleştirilmesidir. E-öğrenme içeriğinin belirlenmesi ülkelerde yapılacak ihtiyaç analizi raporlarının sonuçlarına göre ortaklarca belirlenecektir. Sayısı ve içeriği ortaklar tarafından kararlaştırılacak ve yazılacak eğitim modüllerinin dili İngilizce olacaktır. Modüllerin yazılımı tamamlandıktan sonra her ortak ülke söz konusu içerikleri kendi diline tercüme etmekle sorumlu olacaktır.

İŞ PAKETİ 5 – EĞİTİM MATERYALLERİNİN TEST EDİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Bu İŞ PAKETİ’nin amacı e-öğrenme platformunun içeriğinin hataları belirlemek, sonuçların etkinliğini ölçebilmek ve gerekli düzenleyici adımları atmak için test edilmesidir. İlk aşamada eğitim içeriği 10-15 kişilik gruplara yönelik düzenlenecek 2-3 günlük oturumlarla yapılacak. Alıştırma ve sorulara bu oturumlarda yer verilecektir. İkinci aşamada her ülkede uygulanacak test oturumlarında elde edilen sonuçlar ortaklarca birbirleriyle paylaşılarak analiz edilecektir. Her bir ortak kendi ülkesinde elde edilen sonuçları bir rapor halinde yönetime ve diğer ortaklarla sunarak, önerilerini getirecektir.  Dördüncü aşamada ise öneriler doğrultusunda eğitim modülleri seçilen bir teknik ekip tarafından  revize edilecektir.

İŞ PAKETİ 6 - EĞİTİMLER

Bu İŞ PAKETİ’nin amacı pilot uygulamalarda beceri ve yetkinlikleri geliştirmek, kısa dönemde eğitim paketinin etkinliğini  ölçmek ve sonuçlardan yola çıkarak gerekli düzeltme ve düzenlemeleri gerçekleştirebilmek, hedef gruptan geri bildirim almak ve eğitim paketiyle elektronik platformun geniş ölçekte etkinliğini ölçmektir.

Bu amaçla; her ortak ülkede hedef gruptan  asgari 40 kişinin katılacağı organizasyonlarda e-öğrenme platformunu tanıtmak.  Bu organizasyonlar; gönüllü paydaşların, eğitmenler ve  öğrenciler ile konuya ilgi duyan çalışma hayatı içerisinde  ya da dışarısında olan her isteklinin katılımına açık olacaktır. Bu organizasyonların  sonucunda elde edilecek geri bildirimler hazırlanan eğitim paketinin daha da iyileştirilmesinde kullanılacaktır.

İŞ PAKETİ 7 – KALİTE GÜVENCESİ - DEĞERLENDİRME

Bu İŞ PAKETİ’nin amacı; E-öğrenme kurslarının kalitesinin,  projenin ilgililik, verimlilik ve etkisinin  değerlendirilmesi, proje süresince katedilen  ilerlemenin ölçülmesi, hedef grupların ihtiyaçlarının maksimum derecede giderilmesi,  proje sonuçlarının katılımcılar tarafından değerlendirilmesi, yaralanıcılar üzerindeki etkinin belirlenmesi ve beklenmedik sonuçların değerlendirilerek tedbir alınması amacıyla kalite kontrol araçları ve süreçlerinin geliştirilmesidir.

İŞ PAKETİ 8 - YAYGINLAŞTIRMA

Bu İŞ PAKETİ’nin amacı hedef sektörlerdeki  ana paydaşlar arasında farkındalık yaratılması, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde projenin amaçlarının ve sonuçlarının yayılması, eğitim konusuyla ilgili hedef grup ve paydaşların fikrinin alınmasıdır.

İŞ PAKETİ 9 –SONUÇLARIN KULLANILMASI

Bu İŞ PAKETİ’nin amacı projenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve proje kapsamında elde edilen çıktıların etkisini uzun vadede yaymaktır.

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.