ANA SAYFA

ANA SAYFA

E-Emporio

Küçük ve Orta Boy İşletme’ler (KOBİ)  Avrupa Ekonomisinin  temelini oluşturmasına ragmen, sadece sınırlı sayıdaki KOBİ ihracat yapabilme kapasitesine sahiptir. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin son yıllarda yaşanmakta olan küresel krizden asgari düzeyde etkilenerek çıkabilmesinin yollarından biri olarak KOBİ’lerin ihracat kapasitesinin yükseltilmesi  genel kabul görmüş bir çözümdür.  E-EMPORIO projesi KOBİ çalışanlarına uzaktan erişim modeliyle, kaliteli, sonuç ve uygulama odaklı bir ihracat eğitimini bütüncül bir yöntemle sunmak üzere başlatılmıştır.  Projenin hedefi ortak ülkelerdeki KOBİ çalışanlarının ihracat kapasitelerinin yükseltilmesi olup, uygulamalar ortak ülkelerin farklı özelliklerini de yansıtacaktır.

Bazı e-öğrenme içerikleri  ve yöntemi bundan önceki yıllarda uygulanmış ve başarıyla tamamlanmış “TEXT-e” projesinden transfer edilerek güncellenecek ve farklı ortak ülkelerindeki ihtiyaçlara göre uyumlaştırılacaktır. Projenin ana hedef grubu KOBİ çalışanları olup, ihracat alanında beceri sahibi olmak isteyen çalışanlar, girişimciler veya bu alanda beceri kazanarak iş bulma olanaklarını artırabileceklerini düşünen işsizler de projenin hedef grubu içerisinde tanımlanmıştır.

Projenin genel hedefleri:

- KOBİ çalışanlarına  Avrupa vizyonu katmak üzere yenilikçi bir yaklaşım olan e-öğrenme  yoluyla dış ticaret eğitimi vererek,  KOBİ’lerin uluslar arası piyasalardaki rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmak,

- KOBİ'lerin dış ticaret elemanlarının  kapasitelerini artırmak,

- Bilgi toplumunun temel unsuru olan dijital içeriklerin gelişimine katkıda bulunmak,

- Ortak ülkeler arasında ihracat alanında belirlenen eğitim boşluklarını en aza indirmek,

- Ortak ülkelerden gelen eğitmenler arasında diyalog oluşturmak,

- Biçimsel olmayan ve informal öğrenme yoluyla edinilen becerilerin akreditasyonunu desteklemektir.

Projenin özel hedefleri:

- Her bir ortak ülkenin özelliklerini dikkate alarak ihracatta KOBİ çalışanlarının becerilerini yükseltmek amacıyla uygulama ve sonuç odaklı e-öğrenme içerikleri geliştirmek,

- E-öğrenme içeriklerini mobil uygulamalara aktarmak,

- E-öğrenme platformu üzerinden elde edilecek olan beceri ve yetkinlikler için sertifikasyon sağlamak,

- İyi uygulamaları ve uzmanlıkları ortaklar arasında transfer etmek,

- Becerilerini güncellemek isteyen çalışan (veya işsiz) bireyler gibi belirli hedef grupların ihtiyaçlarını da karşılamaktır.

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.