Projekta partneri

MAKRO Consult

„MAKRO” ir starptautisks vadības konsultāciju uzņēmums, kas ir dibināts 1984. gadā un nodarbojas ar komercdarbības attīstības pakalpojumiem, tirdzniecības veicināšanu, internacionalizāciju un starptautisko tirdzniecību, jaunu un uz tehnoloģijām bāzētu investīciju attīstību un īstenošanu, kopuzņēmuma iespējām un uzņēmumu apvienošanu, uzņēmējdarbības attīstību, jaunas uzņēmējdarbības uzsākšanu, uzņēmējdarbības modelēšanas un plānošanas, finanšu vadības un uzņēmējdarbības mācībām, īpaši pievēršoties komercdarbības attīstībai būvniecības un tūrisma nozarē.

„MAKRO” ir plašas iespējas sniegt vadības konsultāciju pakalpojumus MVU dažādās nozarēs, tostarp ražošanā, būvniecībā un tūrismā, un dažādos, jo īpaši mazāk attīstītajos reģionos. MVU piedāvātie pakalpojumi ir īpaši izstrādāti, ņemot vērā MVU izaugsmes, internacionalizācijas un pasaules mēroga konkurences vajadzības.

Tīmekļa vietne: http://www.makroconsult.com.tr

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.