Projekta partneri

Tirdzniecības kamera Evrosā (Evros)

Tā ir publisko tiesību juridiskā persona, asociācija, kurā obligāti jāapvienojas visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras nodarbojas ar tirdzniecības darbību valstī. Tā īsteno valsts pilnvaras un veic konsultatīvās un padomdevējas institūcijas funkcijas, sekmējot intervenci kompetentajās valsts pārvaldes iestādēs, ar mērķi risināt komercdarbības problēmas un nodrošināt nepārtrauktu attīstību.

Atrodoties Attīstības ministrijas pakļautībā, kamera ir Grieķijas kameru centrālās apvienības (K.E.E.E.), Grieķijas Transporta kameru asociācijas (E.E.SY.M.) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas locekle. Līdz ar to tā veido nepieciešamu un būtisku saikni starp kompetentajām valsts pārvaldes iestādēm un valsts uzņēmumiem ― kameras biedriem. Taču kamera neīsteno arodbiedrības darbības.

Tā apvieno piecas nozares: eksportu, ražošanu, tirdzniecību, pakalpojumus un tūrismu, un tās aktīvo biedru skaits līdz šim ir sasniedzis gandrīz 8000.

Tīmekļa vietne: http://www.evroschamber.gr/en

Login Form

E- Learning Platform

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries

 Contact

  1 Patroclou & Paradisou Str.,

  GR-151 25 Maroussi, Athens, Greece

  Tel.: +30 210 6822606 Fax: +30 210 6894576

  Internet: www.action.gr  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.